Supervisie

Supervisie

Als therapeut/coach ben je – alleen of als groep – van harte uitgenodigd voor supervisie. Je persoonlijke ontwikkeling als professional staat daarbij centraal. Met casus of thema’s als inbreng reflecteren we op hetgeen waartegen je aanloopt. We lopen tegen praktische oplossingen aan vanuit vragen over wat er te leren valt over jezelf als professional, de manier waarop je tegen je werk en de casus aankijkt, hetgeen je meeneemt aan ervaringen en mogelijkheden en wat er gevraagd wordt. Met telkens een terugvertaling naar de casus waarmee je komt.

Ik ben gestalt supervisor, erkend door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie (NVAGT) en ben als freelance supervisor verbonden aan de gestaltopleiding van Inholland Academy/Nederlandse Stichting Gestalt (NSG). Daarnaast geef ik supervisie in mijn praktijk en incidenteel bij andere opleidingen zoals het Kempler Instituut voor ervaringsgericht psychosociaal werk.

Contact us directly or more information

Would you like direct contact or more info? Call the number below or send us a message via the form on this page. I will contact you as soon as possible.

030 8774088

13 + 6 =