Overige diensten

Supervisie

Als therapeut/coach ben je – alleen of als groep – van harte uitgenodigd voor supervisie. Je persoonlijke ontwikkeling als professional staat daarbij centraal. Met casus of thema’s als inbreng reflecteren we op hetgeen waartegen je aanloopt. We lopen tegen praktische oplossingen aan vanuit vragen over wat er te leren valt over jezelf als professional, de manier waarop je tegen je werk en de casus aankijkt, hetgeen je meeneemt aan ervaringen en mogelijkheden en wat er gevraagd wordt. Met telkens een terugvertaling naar de casus waarmee je komt.

Ik ben gestalt supervisor, erkend door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalt Therapie (NVAGT) en ben als freelance supervisor verbonden aan de gestaltopleiding van Inholland Academy/Nederlandse Stichting Gestalt (NSG). Daarnaast geef ik supervisie in mijn praktijk en incidenteel bij andere opleidingen zoals het Kempler Instituut voor ervaringsgericht psychosociaal werk.

Training – van bijscholing tot organisatietraining

Ik geef training en bijscholing in organisaties en bij opleidingsinstituten waar altijd vergroting van bewustzijn, verbetering van samenwerking en verruiming van handelingsmogelijkheden centraal staan. Daarbij maak ik gebruik van diverse trainingstechnieken en -modellen waarbij de gestaltbenadering de grond en verbindende factor is. Door mijn bestuurskundige en werkervaring kan ik goed onderscheid maken en schakelen tussen inhoud en proces en trainingsdoeleinden koppelen aan die van de organisatie.

Eerder gaf ik jarenlang training bij een hbo-management opleiding aan duaal- en deeltijdstudenten. Daarnaast gaf en geef ik bijscholing via de NSG en Kempler Instituut aan therapeuten (en andere hulpverleners) en organisatietrainingen op het gebied van samenwerking en leiderschapsvaardigheden bij diverse zorgorganisaties.

Coaching

Regelmatig word ik gevraagd voor coaching. Dat varieert van zelfstandig ondernemers die tegen persoonlijke aspecten van het ondernemerschap aanlopen tot organisaties en werknemers die begeleiding willen. De grens tussen coaching en psychotherapie wordt wisselend gehanteerd. Essentieel is dat we onderling goed afspraken maken (‘contracteren’) wat de doelstellingen, opzet en randvoorwaarden zijn.

Groepstherapie

Je kunt voor een veelheid aan vraagstukken terecht in groepstherapie.

Voordelen van groepstherapie:

  • veel vraagstukken zijn relationeel van aard en een groep biedt je de mogelijkheid om je daarin te ontwikkelen;
  • je leert enorm veel van het leerproces en thema’s van andere groepsleden;
  • je krijgt steun en erkenning van anderen, al is het alleen in de ervaring dat je niet de enige bent die worstelt met persoonlijke vraagstukken;
  • andere groepsleden bieden een rijkheid aan paradigma’s en oplossingsrichtingen met betrekking tot hetgeen waarmee je worstelt;
  • je kunt onmiddellijk experimenteren met nieuw gedrag in de groep;
  • groepstherapie is goedkoper dan individuele therapie en duurdere ontwikkelingstrajecten.

Opzet en kosten

Als je je aanmeldt, beginnen we met een kennismakingsgesprek/intake. Aan de hand daarvan beslissen we of groepstherapie geschikt is voor je. Als je al een cliënt van mij bent (geweest) volstaat een kort (skype)gesprek.

Voor groepstherapie committeer je je telkens aan 10 bijeenkomsten. Daarna besluit je of je verder gaat. De bijeenkomsten zijn twee wekelijks en duren 2 à 2,5 uur. Desgewenst is tussen de sessies door individuele therapie of andere vormen van ondersteuning mogelijk.

Groepstherapie wordt gefactureerd als gestalttherapie. De meeste ziektenkostenverzekeringen bieden een gedeeltelijke vergoeding voor gestalttherapie in de aanvullende pakketten. Het is raadzaam altijd eerst telefonisch contact op te nemen met de verzekeraar, ook als je verzekering nog niet voorkomt op de lijst. Doorverwijzing door een huisarts is niet nodig, je kunt rechtstreeks contact opnemen.

Contact us directly or more information

Would you like direct contact or more info? Call the number below or send us a message via the form on this page. I will contact you as soon as possible.

030 8774088

11 + 6 =