Mijn benadering

Informatie over de werkwijze

Mijn benadering

 

De basis voor mijn werk ligt in de gestaltpsychotherapie. Daarnaast vormen ook de emotionally focussed therapy (EFT), (familie- en organisatie)opstellingen en diverse filosofische en spirituele stromingen onderdeel van mijn grond.

 

Verandering en groei

door gewaarszijnsvergroting en contact

 

Wat mij aanspreekt in de gestaltpsychoherapie, is haar kijk op verandering en de weg daarnaar toe. Werkelijke verandering ontstaat door groeiend gewaarzijn van jezelf in relatie tot je omgeving (familie, vrienden, collega’s, werk etcetera). Hoe ben ik in deze situatie beland? Wat is mijn aandeel? Wat doet de omgeving? Wat vind ik belangrijk en wil ik behouden? Wat remt mij en wil ik het liefst vandaag nog anders? Wanneer je bewust(er) bent van deze zaken, kun je bijna onmogelijk nog hetzelfde in je leven staan als voorheen, waarmee verandering begonnen is.

Vanuit deze andere beleving kun je op zoek gaan naar nieuwe manieren om met je omgeving om te gaan. Of nagaan waarom eerdere oplossingen niet werkten en voorwaarden scheppen om dit te veranderen. Therapie biedt een veilige en uitdagende mogelijkheid om te onderzoeken, experimenteren en groeien. 

Gestalttherapie gaat er ook vanuit het leven en daarmee de problemen waarmee we worstelen maar ontstaan en opgelost worden in relatie tot de ander/het andere. Het contact dat daarbij is gemist of juist ontstaan maar later contra-productief geworden, wordt onderzocht en er kan geëxperimenteerd worden met nieuw contact in het hier-en-nu van de therapiegesprekken. Ps. ‘Het andere’ kan net zo goed delen ìn mij betreffen die zijn veronachtzaamd of conflict met elkaar.

 

Patronen en emotionele herkadering

  

Emotionally Focused Therapy (EFT) is een combinatie van experiëntele therapie (o.a. gestaltpsychotherapie) en systeemtherapie met als basis de hechtingstheorie (voor volwassenen). EFT is gericht op het gaan herkennen van patronen in de interactie tussen partners en de onderliggende emoties en hechtingsbehoeften, zoals veiligheid, waardering, vertrouwen en respect. Vaak vormen ‘life events’ zoals geboorte van kinderen, overlijden van geliefden, verhuizingen, verandere werksituaties, ziekte of burnout van een of beide partners aanleiding voor verstoringen van voorheen stabiele(re) relaties. Nieuwe negatieve patronen treden in werking of bestaande worden versterkt. Ruzies en geschillen gaan vaak over ogenschijnlijke pietluttigheden, maar in de praktijk ligt er vaak hetzelfde patroon onder. EFT gaat dus over bewustwording over hoe partners samen telkens dezelfde ‘dans’ doorlopen (vaak gaat het over beschuldigen en verdedigen), de onderliggende emoties en hechtingsbehoeften, en de enorme invloed die het gedrag dat daaruit voortkomt op de ander heeft en vice versa. Relatietherapie gaat niet alleen over het verkrijgen van inzichten hierover maar tegelijkertijd ook het opbouwen van een nieuwe manier van contact maken hierover.

 

Gevoed en gevormd door ons verleden

 

Het familieopstellingenwerk van Bert Hellinger is een oorspronkelijk een methode om verstoorde verhoudingen in families zichtbaar te maken. Verborgen dynamiek vanuit huidige én vorige generaties beïnvloedt vaak voor een belangrijk deel de situatie waarin we verkeren inclusief onze beleving daarvan. Door verheldering hiervan kan het proces van integratie en heling plaatsvinden en de toekomst beter vorm gegeven worden. Opstellingen kunnen ook gebruikt worden voor vragen over de toekomst alsmede maatschappelijke, gezondheids-, organisatie- en loopbaanvraagstukken. Het leert hoe onaffe zaken onze huidige situatie vormgeven en tegelijkertijd wat we kunnen doen om met onze situatie om te gaan en deze te veranderen.

 

Contact us directly or more information

Would you like direct contact or more info? Call the number below or send us a message via the form on this page. I will contact you as soon as possible.

030 8774088

1 + 6 =